Kategorie

  • Brak kategorii

59.

„Ciągle jesz drożdzówki. I widać to po tobie”

Jestem w punkcie wyjścia. Najgorszy cios to usłyszeć takie coś. Najlepsza motywacja to usłyszeć takie coś.